Collectie: Anonymous exteriors

Een reeks registraties van de werkelijkheid, waarin de spanning tussen werkelijkheid en fictie ruimte schept voor verhalen, associaties en spanning.